...

Договор за изработка на уеб сайт ?

Договор за изработка на уеб сайт

Договор за изработка на уеб сайт

Ако вече сте избрали фирма да разработи Вашият бъдещ уеб сайт, следващата важна стъпка е договорът за изработка на уеб сайт.

 

Има фирми които злоупотребяват с незнанието и доверието на свойте клиенти.
Всяка сериозна и уважаваща себе си фирма би Ви предложила да подпишете договор за изпълнение на проекта.

В него трябва да бъдат договорени сроковете, условията за плащане и други детайли по изработване на Вашият уеб сайт или онлайн магазин.

За какво трябва да гледате ?

Офертата

Проветере дали офертата за изработка на уеб сайт е приложена към договора. И задължително да бъде разписана от двете страни. Това е единствения документ в който е описано какво точно трябва да бъде свършено.

Официален изпълнител

Проверете фирмата изпълнител. Съвпада ли с тази от главния сайт на фирмата изпълнител. В повечето случай некоректните фирми използвад други под фирми с който сключват договорите със свойте клиенти. Или ползват под изпълнител за който Вие не знаете нищо.

Доказателство

След като проекта е завършен изискайте файловете и база данни на уеб сайта на цифров носител (CD, DVD, флаш памет). Както и приемно предавателен протокол. Само така при възникване на спорове ще можете да докажете какво сте получили срещу свойте пари.

Авторски права

Уверете се че в договора присъства клауза за авторските права на сайта. Тоест след като Вие получите уеб сайта и влезете във владение. Да бъдете сигурни че при създаването на уеб сайта е използван лицензиран софтуер, снимки, шрифтове и медиа с уредени авторски права.

Ваша собственост

Бъдете нащрек за клауза че изработения уеб сайт ще бъде Ваша собственост. И фирмата изпълнител няма да има право да го разпространява или предлага на други свой клиенти.

Хостинг и домейн

Кой ще притежава правата над домейн името и хостинга на сайта. Хубаво е ако фирмата изпълнител на проекта хоства и закупува домейн името да Ви предложи отделен договор за тази услуга.

Доработки

След като сайта Ви е готов ще има нужда от поддръжка или доработка. Преди да се спрете на фирма изпълнител е важно да се уверите какво би струвало сайта да бъде поддържан както и дребни доработки и промени по него. Некоректни фирми предлагат изработването на уеб сайтове и онлайн магазини на невъзможно ниски цени след което обвързват клиентите си с договори за поддръжка или доработки на много по-високи цени.

Гаранционен срок

Задължително договорете гаранционен срок за сайта след пускането му онлайн. Това е клауза която не бива да пропускате в договора за изработка.

Неща които биха Ви притеснили но са право на фирмата изпълнител.

 

Бърза реакция

Да реагирате в рамките на 1-2 дни при нужда за одобрение, потвърждаване или предоставяне на нужна информация за процеса на работа по сайта. Важно е да реагирате бързо за да не затруднявате и бавите работата.

Лицензи

Както Вие така и фирмата изпълнител би мога да изисква представяне на лиценз за шрифтове, снимки и друга медия която Вие сте предоставили за качване в изработения от тях уеб сайт.

Comments are closed.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ
timized by MrejaNet
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.