Проект Дете

Фондация Деца с проблеми в развитието | 07.12.2015 | Уеб сайтове

Фрегата изготви сайт на Фондация “ Деца с проблеми в развитието“ за “ Проект дете – да споделим с вашето семейство“

Целта на проекта е да инициира обществен дебат и да създаде платформа за информирана взаимопомощ за подкрепа за раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане и за балансиран подход към децата, осигуряващ здравословна оптимална семейна среда.

HTML5 Icon
НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ